در حال بارگزاری....

تا پدر داری دستش را ببوس و کنارش باش

فقط یک پدر میتونه دخترش رو درک کنه


اسمان ابری در 5 ماه پیش اشک ادم در میاد از این همه بی وفایی