در حال بارگزاری....
دانلود

مسمومیت بیش از سیصد دانش آموز دختر در افغانستان

بیش از سیصد دانش آموز دختر و آموزگار در ولایت هرات در افغانستان روز دوشنبه در پی مسمومیت روانه بیمارستان شدند. این مسمومیت بر اثر استنشاق نوعی گاز پیش آمده و برای پنجمین بار طی بیش از ده روز گذشته روی می دهد.