در حال بارگزاری....
دانلود

مزرعه پرورش شترمرغ داش ماکو 2

پرورش آزمایشی شتر مرغ گوشتی توسط کاردان خلخالی و کاردان غیاثوند واقع در روستای اورنلر شهرستان ماکو
مورخه فیلم برداری 15/08/92
سن شتر مرغ 5 ماهه
09146005141 کاردان غیاثوند
09149624878 کاردان خلخالی