در حال بارگزاری....
دانلود

وفا : با صدای استاد نجم الدین غلامی

آهنگ کردیست:قوربانی وه فاتم تا ماوه حه یاتم.
فارسی:تا زنده هستم فدای وفایت میشم.