در حال بارگزاری....
دانلود

صحنه های جالب و دیدنی

رفتم پمپ بنزین به یارو میگم ۴۰ تا بزن!
میگه ۴۰ لیتر؟
پَ نَ پَ ۴۰ تا قاشق چای خوری!