در حال بارگزاری....
دانلود

فرصت گردشگری تماشای پرندگان

پرنده نگری از زیرمجموعه های صنعت طبیعت گردی است، به نسبت دیگر فعالیت ها آنقدر گسترده و پررونق است که برخی متخصصان از آن به عنوان صنعتی مستقل یاد می کنند. گردش مالی ایجاد شده بواسطه آن در برخی کشورها سالانه از مرز ده ها میلیون دلار می گذرد و این البته جدای از امکان اشتغالزایی برای هزاران نفر است. وقتی صحبت از
درآمد جهانی حیات وحش به میان می آید، بی تردید تماشای پرندگان یکی از بهترین فرصت هاست.