در حال بارگزاری....
دانلود

گزارشی درباره تولید تایر در داخل کشور

شبکه یک - 31 تیر 94- 14:00| واردات بی رویه لاستیک که بخش بزرگی از آنان کیفیت پائینی دارند، تهدیدی جدی برای صنعت تولید لاستیک داخلی شده است.