در حال بارگزاری....
دانلود

نماهنگ دریانی تاپینجاخ

نماهنگ دریانی تاپینجاخ
با اشعار و دکلمه: استاد غلامی سرای
کاری از: مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
https://t.me/shahidjodeiri/6532 : پادکست دریانی تاپینجاخ

#نماهنگ_دریانی_تاپینجاخ #نماهنگ_امام_زمان #نماهنگ_ترکی #استاد_غلامی_سرای #مرکز_فرهنگی_شهید_جدیری_کهنموئی مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
https://t.me/shahidjodeiri
http://instagram.com/shahidjodeiry


نماهنگ دریانی تاپینجاخ
#
نماهنگ امام زمان
#
منجی عالم
#
استاد غلامی سرای
#
شهید جدیری کهنموئی


26 مهر 98