در حال بارگزاری....

سگ غریق نجات

سگ غریق نچات - سگ وقتی مطمئن شده صاحبش در حال غرق شدن است خود را به اب زد تا او را نجات دهد .