در حال بارگزاری....
دانلود

کاربرد نشاسته در صنعت کاغذ و کارتن (1)

این فیلم در رابطه با کارگاه اموزش کاربرد نشاسته در صنعت کاغذ و کارتن می باشد که توسط شرکت گلوگزان در تاریخ 1391/09/22 در دانشگاه امیر کبیر برگزار گردید