در حال بارگزاری....
دانلود

How to Do a Chi Sao - Wing Chun - وینگ چون

ویدیوی آموزش وینگ چون توسط سیفو ریچر.
آموزش چی سائو.