در حال بارگزاری....
دانلود

زیارت اربعین (سیدمهدی میردامادی)

علامت مومنان پنج نشانه است:۱- اقامه ی پنجاه و یک رکعت نماز (فریضه و نافله در شبانه روز).۲- زیارت اربعین، ۳- انگشتر به دست راست کردن.۴- جبین را در سجده بر خاک گذاشتن.۵- در نماز بسم الله الرحمن الرحیم را بلند گفتن.