در حال بارگزاری....
دانلود

دینداری منفعت طلبانه

بخشی از سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی حفظه الله ؛ دینداری منفعت طلبانه یا به صورت منافقانه است و یا برای دنیاست. در حالت اول عملی زشت و ناپسند است و رَد است، و در حالت دوم نیز خُسران است.