در حال بارگزاری....
دانلود

چرا اسید پاشی؟

یه عدّه احمق و جاهل به تمام معنا میخواهند چنین کار زشت و وحشیانه ای (اسید پاشی) رو به بسیجیان و حزب اللهی ها نسبت دهند، در صورتی که اینکار وقیحانه هدف آمریکا و انگلیس و اسرائیله که میخواهند جامعه رو نسبت به حزب اللهی ها و بسیجی ها بدبین کنند و بگویند که این کار جاهلانه توسط این افراد انجام میشه، امّا واقعیت اینه که اینکارها توسط عوامل دشمنان (آمریکا و انگلیس و اسرائیل) انجام میشه!