در حال بارگزاری....
دانلود

دستگاه تزریق گاز آرگون تك،دو و چهار خروجی كارن ماشین

كارن ماشین جهت پاسخگویی به طیف های مختلف نیازهای مشتریان باتوجه به حجم تولید آنها اقدام به تولیددستگاه تزریق گاز آرگون در ابعاد خروجی مختلف نموده كه عبارت انداز:
1.دستگاه تزریق گاز تك خروجی
2.دستگاه تزریق گاز دو خروجی
3.دستگاه تزریق گازچهار خروجی
جهت كسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از سایر محصولات از سایت شركت به نشانی www.karen-machine.com دیدن فرمایید و یا با شماره 01133543474 تماس حاصل نمایید