در حال بارگزاری....
دانلود

ابزاری فوق العاده برای تربیت طوطی سانان

این وسلیه که هم چوب آموزش را شامل میشود و هم دارای کلیکر است، برای غذا دادن و آب دادن به طوطی نیز قابلیت داشته و به مربی طوطی امکان میدهد که با مجتمع شدن آنها هیچ گونه دغدغه دیگری نداشته و بروی تربیت طوطی تمرکز کند.