در حال بارگزاری....
دانلود

خمیر پهن کن پیتزا پرسی-cuppone

روش سنتی پهن کردن خمیر به سبک ایتالیایی روش پرس نمودن خمیر با مکانیزم مکانیکی
طبخ شمیم توزیع کننده ماشین پرس خمیر پیتزا در منطقه
02166798826 www.tabkhshamim.ir