در حال بارگزاری....
دانلود

قدیمی ترین گزارش هواشناسی

کتیبه ی سنگی فرعون مصر، قدیمی ترین گزارش هواشناسی جهان