در حال بارگزاری....
دانلود

جواب به بی خدایان - اثبات وجود خدا

پروفسور لاورنس ، یکی از اساتید عالیرتبه دانشگاه جورج واشنگتن آمریکاست که به عنوان یک انسان خدا باور تلاش می کند تا به ادله کسانی که بی خدا هستند و به آفریننده این خلقت اعتقادی ندارند ، پاسخی علمی و منطقی بدهد . مساله باور به خداوند که همه مومنین الهی در ادیان مختلف به آن ایمان دارند ، به منزله یکی از مهمترین نقاط اشتراک فکری ادیان آسمانی به شمار می رود.