در حال بارگزاری....

کسی فشنگ ها را نمی شمرد!!!

بازهم تکرار داستان کهنه و خسته کننده نه چندان مهم غزه و فلسطین و.....
.
.
.
دیدن این فیلم برای کسانی که قلبشان درد می کند توصیه می شود.
کاری از گروه مستند سازی سفیر و آرمان