در حال بارگزاری....
دانلود

خودروی پرنده - پرواز آزمایشی

سالهاست که انسان در رویای ساخت اتومبیل پرنده به سر می برد اما این تنها یک رویا نیست چرا که طراحی و ساخت اتومبیل پرنده دو سال پیش کلیدخورد. نمونه اولیه این خودرو، که محصول کشور اسلواکی میباشد دو سال پیش رونمایی شد و توجهات بسیاری را به خود جلب کرد و سر و صدای زیادی به راه انداخت. www.yekit.ir