در حال بارگزاری....
دانلود

حمص - هلاکت سرکرده الجزایری گروهک تروریستی جندالشام

در جریان عملیات اطلاعاتی و امنیتی ارتش سوریه در منطقه «الحصن» در نزدیکی مرزهای لبنان سرکرده و فرمانده نظامی الجزایری گروهک تروریستی تکفیری جند الشام به هلاکت رسید. این سرکرده و فرمانده نظامی الجزایری گروه تروریستی جند الشام «فیصل عقله» (ابو شعیب) نام دارد و ملقب به «ابو حسین الجزایری» است. گزارش شده است که وی از زندان «رومیه» در لبنان فرار کرد تا عملیات بزرگ قلعه الحصن را به راه بیاندازد.