در حال بارگزاری....
دانلود

الگویابی به روش قصه گویی در پایه اول

دوشنبه مورخه 8 مهر ماه 92 دانش آموزان پایه اول با شرکت در یک فعالیت خوب و جذاب و با هدایت معلم شان به یادگیری(مفهوم الگویابی در ریاضی)پرداختند و در پایان با وسایلی که در اختیارداشتند به طراحی یک الگو پرداختند