در حال بارگزاری....
دانلود

حرکات ورزشی اثر گذار برای کاهش درد پریود!

برخی از مطالعات نشان می دهند که ورزش در قاعدگی می تواند در کاهش درد قاعدگی مؤثر باشد


23 دی 98