در حال بارگزاری....
دانلود

آکواکاتر بتن aquacutter تخریب بتن با واترجت جهت ترمیم

شرکت AQUAJET SYSTEMS AB شناخته شده ترین سازنده ی سیستم های بتن برداری با واترجت های فوق فشارقوی آکوا کاتر برای پیمانکاران نامی در جهان می باشد. بتن برداری با ربات و واترجت جدید ترین و تنها متد بتن برداری قابل قبول در کشورهای توسعه یافته بخصوص در سازه های حساس می باشد. دیواره سد ها، سرریز سد ها، علاج بخشی بدنه و ارتفاع سد ها، پل ها، پارکینگ های طبقاتی، باند فرودگاه و علاج بخشی سازه های حساس بتنی