در حال بارگزاری....
دانلود

موزیک ویدیو ابر ها

حفص بن غیاث گوید: از امام صادق (ع ) پرسیدم ، مرد با ورع كیست ؟ فرمود: آنكه از حرامهاى خداى عزوجل دورى گزیند.