در حال بارگزاری....
دانلود

مجتمع آموزشی کیش مهر در برنامه به خانه برمی گردیم

به نقل از واحد روابط عمومی مجتمع آموزشی کیش مهر، آقای عاقلی مدیر روابط عمومی آموزشگاه با توجه به دعوت برنامه تلویزیونی «به خانه برمی‌گردیم» که با هدف معرفی و تجلیل از کارآفرینان برتر بود، در برنامه روز شنبه که از شبکه تهران به صورت زنده پخش شد، حضور به عمل رساندند و درباره عوامل موفقیت هنرجویان در بازار کار و خط مشی کیفیت دوره‌های آموزشی صحبت کردند.
http://goo.gl/lfD9vL