در حال بارگزاری....
دانلود

عبور از رودخانه با اسب

14 فروردین 94 با اسب تركمن خودم چالاك و به همراه سگ وفادارم حامی از رودخانه ای در مازندران عبور كردم.چالاك پسر عرب گل می باشد كه این مادیان متعلق به مرحوم لوییز فیروز بود.روحش شاد.


مطالب پیشنهادی