در حال بارگزاری....
دانلود

عملکرد یخچال فریزر خانگی

در این فیلم نحوه جرکت مبرد را یخچال به همرا فشار و دما نشان می دهد