در حال بارگزاری....
دانلود

کنکو – کنکور- کنکور

بعد از 7 سال تلاش مجموعه فول انیمیشن ریاضی با استاد منتظری
برترین دبیر ریاضی کنکور تنها با 25 الگو تمامی تستهای کنکور را حل می کند
حل تمامی تستهای کاربرد مشتق بدون مشتق گیری
حل تمامی تستهای ترکیب توابع با یک الگو
09122009105 ---- 64035-021 شماره مشاوره تخصصی رایگان