در حال بارگزاری....
دانلود

برخورد کودکان با بازیکنان بزرگ جهان فوتبال

کودکان در برخورد با بازیکنان محبوب خود غرق در شادی و ناباوری هستند و بازیکنان هم چه سخاوتمندانه پاسخ این عشق را می دهند. کاش بازیکنان درجه هزارم ما کمی اینگونه اخلاقمداری می کردند.