در حال بارگزاری....
دانلود

آهنگ افسوس با صدای دلنشین امین بانی

زندگی بدون موسیقی و ترانه ، سخت میگذرد و من نمیفهمم آنچه كه شنیدنش باعث پرواز روح انسان میشه چرا باید حرام باشه