در حال بارگزاری....
دانلود

تكثیر جمعیت شیعه و شیعه شدن كثیری از اهل سنت

در این كلیپ كه چندین اعتراف از كبار علمای بزرگ اهل سنت و وهابیت وجود دارد كه انها اقرار می كنند روز به روز جمعیت شیعه افزایش پیدا می كند و همچنین بسیار از اهل سنت هم شیعه می شوند به نوعی می شه گفت نام این كلیپ را باید گذاشت خزان اهل سنت و وهابیت، همان طور كه برگ های درخت در پایز ریزش دارد جمعین اهل سنت نیز ریزش پیدا می كند****
http://kheyme133.ir ****