در حال بارگزاری....
دانلود

حضور دکتر احمدی نژاد در بازار

مغازه دار خطاب به دکتر احمدی نژاد: حاج محمود! وقتی شما بودی، روزی 10 میلیون فروش داشتیم؛ الان روزی 200 (هزار) تومن.


9 دی 97
مطالب پیشنهادی