در حال بارگزاری....
دانلود

جواب دندان شکن مهاجم مسلمان به مجری فرانسوی

دمبا با، مهاجم سابق چلسی و حال حاضر باشگاه بشیکتاش، جواب دندان شکنی به مجری فرانسوی در رابطه با اتفاقات اخیر فرانسه داد.


مطالب پیشنهادی