در حال بارگزاری....
دانلود

لیوان طوفانی: وسیله ای قدیمی برای هواشناسی

لیوان طوفانی یک وسیله محبوب هواشناسی و البته جادویی در میان ملوانان اروپایی تا مدتی قبل بود.
مشاهده طرز ساخت در یومیک:
http://umake.ir