در حال بارگزاری....
دانلود

من سهمیه ای نیستم

فیلمی كه تكلیف سهمیه های كنكور را با مخاطبش روشن میكند.
كارگردان: علیرضا كاظمیان / اكران فیلم در 24 اردیبهشت ساعت 15-16 در دانشگاه ایران، سالن 300 نفره رازی خواهد بود.