در حال بارگزاری....
دانلود

علی زند وکیلی به سوی تو

به سوی تو به سوی تو ، به شوق روی تو ، به طرف کوی تو سپیده دم آیم ، مگر تو را جویم ، بگو کجایی نشان تو، گه از زمین گاهی ز آسمان جویم