در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش ریاضی 1 اول دبیرستان - جلسه 27 - اعداد حقیقی بخش 6

رسم پاره خطهای رادیکالی با استفاده از روش های حلزونی و نیمدایره - معرفی محور اعداد حقیقی و اعداد حقیقی نامنفی - مفهوم قرینه ی یک عدد حقیقی - جئوجبرا (مهدی مفیدی احمدی epmath.ir).