در حال بارگزاری....
دانلود

نخستین فرودگاه تمام خورشیدی جهان

فرودگاه کوچین در هند ، تمام انرژی الکتریکی خود را از خورشید تولید می کند و علاوه بر آن قادر به تزریق برق اضافی به شبکه کشوری می باشد .
اطلاعات بشتر در www.ic4i.ir
انجمن علمی فرماندهی و کنترل ایران - افکا


مطالب پیشنهادی