در حال بارگزاری....
دانلود

تحقق یک وعده

وعده حل هسته ای در گفتگوی ویژه خبری در انتخابات ریاست جمهوری