در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش طراحی و انیمیشن سازی -ساخت پوز human pose

طراحی و انیمیشن سازی -ساخت پوزpose-draw
کسانیکه می خواهند ساخت انواع حالات انسانی را برای طراحی در موبایل تمرین نمایند با این نرم افزار در محیط اندروید تمرین نمایند .