در حال بارگزاری....
دانلود

آموزش اکسس - ساخت فرم جستجو با استفاده از کمبوباکسهای وابسته

در این فایل شما با روش ساخت یک فرم جستجوی پیشرفته با استفاده از کمبو باکس های وابسته و نمایش نتیجه در فرم جاری آشنا میشوید. www.Icdlfull.com