در حال بارگزاری....
دانلود

دین به لحاظ حقوقی از سیاست جداست نه حقیقی/دین امر خصوصی نیست

سخنرانی دکتر عبدالکریم سروش،در پاسخ به این سوال که آیا دین امر خصوصی است؟