در حال بارگزاری....
دانلود

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 14 )

کتاب صوتی زندگینامه ماوراء طبیعی من ( 14 ) تالیف استاد علی اکبر خانجانی - دانلود رایگان همه کتاب های صوتی در سایت : https://www.khanjany.com
https://www.nooreomid.net =================
آدمهای زندگی من، حسرتها و داغها و منابع اندوه من هستند. تا مدتها یکی از بزرگترین آرزوهای من دیدار و دوستی مجدد یاران قدیم بود تا اینکه بر حسب اتفاق برخی از آنان را بناگاه یافتم و ای کاش نیافته بودم. و خداوند چند تن از بهترین هایشان را پس از سالها بمن نمایاند و یکبار دگر ما را روبرو ساخت و دیدم که مرده بودند.


29 تیر 98