فصل هشتم سریال Game Of Thrones

هشتمین و آخرین فصل سریال تلویزیونی Game of Thrones تاریخ پخش و مدت زمان قسمت ها : قسمت اول (26 فروردین) : 54 دقیقهقسمت دوم (2 اردیبهشت) : 58 دقیقهقسمت سوم (9 اردیبهشت) : 1 ساعت, 22 دقیقهقسمت چهارم (16 اردیبهشت) : 1 ساعت, 18 دقیقهقسمت پنجم (23 اردیبهشت) : 1 ساعت, 20 دقیقهقسمت ششم (30 اردیبهشت) : 1 ساعت, 20 دقیقههشتمین و آخرین فصل سریال تلویزیونی Game of Thrones دارای 6 قسمت می باشد.