آموزش گلیم بافی

گلیم بافی مقدمه برای بافت فرش بوده است.تاریخ آغاز قالی بافی را به 2000 الی 1500سال قبل از میلاد تخمین زده اند.لذا می توان آغاز گلیم بافی را حدود 3000-5000سال قبل از میلاد حدس زد.قدیمی ترین گلیم بافته شده در مصر به دست آمده است. گلیم نوعی فرش بدون پرز است که با به هم بافتن شدن تارو پود به یکدیگر ایجاد میشود.گلیم بافی دارای دستگاه ها و ابزارهای مختلف است و خود گلیم نیز انواع مختلفی دارد که هر کدام در مناطق خاصی از دنیا بافته میشده اند.