دانلود ویدیو تولید ترانسفورماتور در ABB بخش اول: ساخت

360p
9.42مگابایت