دانلود ویدیو بررسی ارتباط بین خلق دانش، نوآوری مبتنی بر فناوری و چابکی سازمانی بررسی عوامل مو

144p
1.66مگابایت
240p
1.97مگابایت
360p
2.72مگابایت